Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

«Η ωραία παιδική χαρά του Παυσίλυπου χρήζει συντήρησης» του Γ. Μαντάνη 

«Κατασκευές από τροποποιημένη ξυλεία (Accoya)» του Γ. Μαντάνη 

«Επίδραση της υγρασίας στις ξύλινες κατασκευές» των Ι. Κακαρά και Γ. Μαντάνη 

«Οι εξωτερικές ξύλινες κατασκευές στη χώρα μας» του Γ. Μαντάνη 

«Οι ‘κακές’ ξύλινες κατασκευές» του Γ. Μαντάνη 

«Η νέα παιδική χαρά του Παυσίλυπου» του Γ. Μαντάνη 

«Κακές πρακτικές στον κλάδο του ξύλου στην ελληνική αγορά» του Γ. Μαντάνη

«Οι ξύλινες κατασκευές και η ελληνική πραγματικότητα» του Ι. Κακαρά

«Ξύλινες κατασκευές σε ακραία και υγρά περιβάλλοντα» Μέρος Ι., των Μ. Μανουσακίδου και Ι. Κακαρά

«Ξύλινες κατασκευές σε ακραία και υγρά περιβάλλοντα» Μέρος ΙΙ., των Μ. Μανουσακίδου και Ι. Κακαρά

«Η αλήθεια για το αλουμίνιο και το ξύλο ως υλικά για εξωτερικά κουφώματα» του Ι. Κακαρά

«Belmadur: ένα νέα πρώτη ύλη ξύλου για εξωτερικές κατασκευές» των Χ. Λυκίδη και Γ. Μαντάνη

«Νέα πράσινα προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας» του Γ. Μαντάνη

«Γιατί εμποτίζουμε το ξύλο;» των Ι. Κακαρά και Γ. Μαντάνη

«Κατασκευή κορμόσπιτων» των Ι. Κακαρά και Γ. Μαντάνη

«Platowood: καινοτόμος τεχνολογία για βελτιωμένη ξυλεία» του Γ. Μαντάνη

«Μεταχρωματισμός του ξύλου από καρφιά και σιδερένιους συνδετήρες» των Γ. Μαντάνη και Σ. Καραστεργίου

«Τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου της ξυλοναυπηγικής» των Χ. Δαφνά και Γ. Μαντάνη

«Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά» του Γ. Μαντάνη