Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικά για τις εξωτερικές ξύλινες κατασκευές. Ιδιαιτερότητες και σημερινή κατάσταση της ελληνικής αγοράς. Εμποτισμένη ξυλεία στις κατασκευές και εγκεκριμένα εμποτιστικά σκευάσματα για εξωτερικές ξύλινες κατασκευές. Συνδετικά μέσα και τύποι συνδέσεων στις ξύλινες κατασκευές. Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές κατασκευές.

Τεχνολογία παραγωγής εξωτερικών κατασκευών: Έπιπλα εξοχής, παιδικές χαρές, περιφράξεις, μπάρες, ηχοπετάσματα, πέργκολες, πεζογέφυρες, κράσπεδα δρόμων, υπόστεγα, κιόσκια, δάπεδα εξωτερικού χώρου, στύλοι, στρωτήρες, κατασκευές στη θάλασσα, ξυλεπενδύσεις κ.α. – και αναφορά και στη διεθνή πρακτική. Εφαρμογές ξύλου σε υγρές περιοχές και μέσα στο έδαφος και το νερό (αποβάθρες, προβλήτες, κυματοθραύστες, εφαρμογές ξυλοναυπηγικής). Εφαρμογές ξύλου στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Συντήρηση εξωτερικών κατασκευών ξύλου. Γενικά για την ποιότητα των πρώτων υλών ξύλου: προδιαγραφές και πιστοποίηση. Εφαρμογές των ειδών ξύλου (ελληνικά & τροπικά) σε εξωτερικές κατασκευές στη χώρα μας.

Το περιεχόμενο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Σχεδιασμός διαφόρων κατασκευών π.χ. παιδική χαρά, πέργκολα, παγκάκι, υπόστεγο, στο εργαστήριο με χρήση ειδικού λογισμικού. Ασκήσεις πράξης