ΜΑΘΗΜΑ 10: Μοντέλα Σχεδιασμού Περιβαλλόντων Μεικτής Μάθησης

Περιεχόμενα παρουσίασης

 • Ορισμός μεικτής μάθησης
 • Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί της Μεικτής Μάθησης
 • Μοντέλα Σχεδιασμού Μεικτής Μάθησης (CoI, Chan, National Standards for Quality Online Courses (2019), Addie, Kemp, Assure, 4C/4ID)
 • Χρήση μοντέλων σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό στη Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Μαθησιακοί Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν εναλλακτικούς ορισμούς της Μεικτής Μάθησης
 • αναφέρουν ισχυρά σημεία της Μεικτής Μάθησης και αστοχίες που μπορεί να προκληθούν κατά την υλοποίησή της
 • αναφέρουν κύρια σημεία διαφορετικών Μοντέλων Σχεδιασμού Μεικτής Μάθησης
 • συγκρίνουν διαφορετικά Μοντέλα Σχεδιασμού ως προς τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία τους
 • διακρίνουν παραμέτρους πλαισίου που χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός μεικτού μαθήματος και να μπορούν να αξιολογήσουν τη σημασία τους ανα περίπτωση
 • διακρίνουν τις ιδιαιτερες απαιτήσεις στη διδασκαλία και την αυτορρύθμιση που χαρακτηρίζουν ένα μεικτό μάθημα
 • γνωρίζουν γνωρίζουν βασικές  διδακτικές στρατηγικές που βρίσκουν εφαρμογή σε μεικτά μαθήματα
Η παρουσίαση της κας Βοιβοντα
ΜΑΘΗΜΑ 10 Μοντελα μεικτης