ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΏΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ
- Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 - 8:34 μ.μ. -

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν για την εξέταση του μαθήματος, τόσο στο eclass (μέσω του οποίου θα γίνει η εξέταση) , όσο και στην πλατφόρμα MS TEAMS (Κωδικός μαθήματος yu0l683), ώστε να υπάρχει και ταυτόχρονη ζωντανή επικοινωνία με τον διδάσκοντα κατά την εξέταση στο eclass, για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων. Επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των απαντήσεων και η χρήση έως 4 προσπαθειών εισόδου στις εξετάσεις του μαθήματος. Χρόνος εξέτασης 20 min (11:10-11:30).