Βιολογία (Ε)

Ανακοινώσεις

Ελλειπή στοιχεία εγγραφής στο μάθημα για συμμετοχή στις εξετάσεις
- Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 - 9:50 π.μ. -

Στη σημερινή εξέταση του εργαστηρίου Βιολογίας υπήρξε ένα "γραπτό" μη εγγεγραμμένου χρήστη, χωρίς όνομα και αριθμό μητρώου. Αυτό είτε οφείλεται στο ότι δεν έκανε σωστά την εγγραφή στο μάθημα, είτε δεν είχε δηλώσει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου. Αν μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών καταλάβει κάποιος ότι είναι ο ίδιος που είχε το πρόβλημα (δεν θα έχει βαθμό), ας επικοινωνήσει μαζί μου στο eclass.