Βιολογία (Ε)

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Βιολογία (Εργαστήριο)
- Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 - 5:35 μ.μ. -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις), τόσο για το εργαστήριο, όσο και για τη θεωρία είναι αυτή που έχει αναρτήσει η τελευταία διδάσκουσα του μαθήματος κ. Αρσενοπούλου Ζωή στην καρτέλα του eclass ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (SE_TR_U108)  ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμβουλευτούν και τη σχετική ανακοίνωση εξεταστέας ύλης της κ. Αρσενοπούλου.
Ωστόσο, οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν μέσω του eclass με υπεύθυνο πλέον τον κ. Γιαβάση Ιωάννη. Συνεπώς, οι φοιτητές που θα δώσουν εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα με υπεύθυνο τον κ. Γιαβάση:
Βιολογία (Ε) (SE_TR_U178)  ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν με ερωτήσεις επιλογής διάρκειας 20 λεπτών, μέσα από τις Ασκήσεις του μαθήματος. Παράλληλα, για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και την ύπαρξη ταυτόχρονης ενδοεπικοινωνίας με τον κ. Γιαβάση, παρακαλούνται οι φοιτητές λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης να κάνουν εισαγωγή στο MS Teams και στην καρτέλα του μαθήματος Βιολογία (Ε) με κωδικό vcwdcwk.