Ανακοίνωση Θεωρίας Γενικής Μικροβιολογίας
- Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 2:43 μ.μ. -

Ανακοινώνεται ότι η τελευταία διάλεξη του μαθήματος Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία) για το ΕΕ 2020 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/6 στις 13:00-15:00.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Γιαβάσης