Έναρξη Μαθημάτων Θεωρίας και Εργαστηρίου
- Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 - 10:23 μ.μ. -

Αγαπητές (-οι) Φοιτήτριες (ές)

Η πλατφόρμα του e class που θα χρησιμοποιηθεί στο Μάθημα της Μηχανικής τόσο για την Θεωρία όσο και για το Εργαστήριο είναι αυτή της Θεωρίας. Παρακαλώ όλους τους φοιτητές του εργαστηρίου να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα της θεωρίας.

Αναφορικά με την έναρξη των μαθημάτων αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη βδομάδα. Να σας ενημερώσω ότι αρχικά όλα τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS teams. Θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα σε επόμενη ανακοίνωσή μου. Το ίδιο ισχύει και για το εργαστήριο. Το μάθημα θα είναι ενιαίο και δε θα διαχωρισθεί σε θεωρία και εργαστήριο. Στη συνέχεια του εξαμήνου και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματοποιηθούν κάποια εργαστήρια δια ζώσης.

Καλή αρχή να έχουμε

Μ. Βλαχογιάννης