Επιπρόσθετη Εξέταση Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών
- Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 - 11:45 μ.μ. -

Αγαπητές (-οι)

Ορισμένοι φοιτητές δεν ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέταση του εργαστηρίου. Θα πραγματοποιηθεί μόνο για αυτούς τους φοιτητές μία πρόσθετη εξέταση τη Δευτέρα 28/9/2020 στις 9.00. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωση για τον τρόπο εξέτασης. 

Ο καθηγητής

Μ.Βλαχογιάννης