Πληροφορίες για την εξέταση του Μαθήματος
- Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 - 1:18 μ.μ. -

Αγαπητές (-οι) Φοιτήτριες (ές)

Το παρακάτω μήνυμα αφορά όλα τα μαθήματα στα οποία είμαι εξεταστής. Η εξέταση του κάθε μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που γνωρίζετε από την γραμματεία του τμήματος. Η ημερομηνία εξέτασης και η ώρα εξέτασης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται και οι κωδικοί των ομάδων στην πλατφόρμα MS Teams.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους, κινητό ή tablet το λογισμικό Microsoft Τeams σύμφωνα με τις οδηγίες (https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi) και να συνδεθούν στα μαθήματα που παρακολουθούν ή επιθυμούν να εξεταστούν.

Αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης θέλω να τονίσω τα εξής:

 1. Εισέρχεστε στην ομάδα του MS Teams 5 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
 2. Θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και της φοιτητικής ταυτότητας μπροστά στην κάμερα.
 3. Μέσα στην πλατφόρμα του MS Teams θα δοθεί ένας σύνδεσμος (link) μέσα από το οποίο θα δώσετε εξετάσεις. Ο τρόπος εισαγωγής στην πλατφόρμα θα ανακοινωθεί την ημέρα της εξέτασης. Δε θα εισέλθετε όλοι ταυτόχρονα.
 4. Πιθανές δικαιολογίες περί μη συνδεσιμότητας ή πρόσβασης δε θα γίνονται δεκτές. Όποιος δε μπορέσει να συνδεθεί θα εξεταστεί, αν το επιθυμεί, δια ζώσης την επόμενη μέρα ή οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 5. Μια μέρα πριν την εξέταση του κάθε μαθήματος στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στην πλατφόρμα MS Teams του εκάστοτε μαθήματος όπου θα γίνει και επίδειξη της πλατφόρμας εξέταση

  ΜΑΘΗΜΑ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  &

  ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  & ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΤΙΚΟΎ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  ΣΤΗN ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

  MS TEAMS

  Κλιματισμός (Θ)

  26/6/2020, 8:00

  25/6/2020, 19:00

  q8misnm

  Κλιματισμός (Ε)

  26/6/2020, 11:00

  25/6/2020, 19:00

  mobkrmu

  Ρευστοδυναμικές μηχανές (Θ)

  6/7/2020, 14:00

  5/7/2020, 19:00

  wwuyrpa

   

  Ρευστοδυναμικές μηχανές (Ε)

  6/7/2020, 17:00

  5/7/2020, 19:00

  mp6cgnx

  Μηχανική Ρευστών (Θ)

  7/7/2020, 8:00

  6/7/2020, 19:00

  h193a0n

  Μηχανική Ρευστών (Ε)

  7/7/2020, 12:00

  6/7/2020, 19:00

  xud4sny

  Συσκευές Θερμικών Διεργασιών

  7/7/2020, 14:00

  6/7/2020, 19:00

  f0bqb1k