Πληροφορίες για την εξέταση του Μαθήματος Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
- Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 - 11:28 μ.μ. -

Αγαπητές (-οι) Φοιτήτριες (ές)

Το παρακάτω μήνυμα αφορά όλα τα μαθήματα στα οποία είμαι εξεταστής. Η εξέταση του κάθε μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που γνωρίζετε από την γραμματεία του τμήματος. Η ημερομηνία εξέτασης και η ώρα εξέτασης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται και οι κωδικοί των ομάδων στην πλατφόρμα MS Teams.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους, κινητό ή tablet το λογισμικό Microsoft Τeams σύμφωνα με τις οδηγίες (https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi) και να συνδεθούν στα μαθήματα που παρακολουθούν ή επιθυμούν να εξεταστούν.

Αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης θέλω να τονίσω τα εξής:

  1. Εισέρχεστε στην ομάδα του MS Teams 5 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
  2. Θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και της φοιτητικής ταυτότητας μπροστά στην κάμερα.
  3. Μέσα στην πλατφόρμα του MS Teams θα δοθεί ένας σύνδεσμος (link) μέσα από το οποίο θα δώσετε εξετάσεις. Ο τρόπος εισαγωγής στην πλατφόρμα θα ανακοινωθεί την ημέρα της εξέτασης. 
  4. Πιθανές δικαιολογίες περί μη συνδεσιμότητας ή πρόσβασης δε θα γίνονται δεκτές. Όποιος δε μπορέσει να συνδεθεί θα εξεταστεί, αν το επιθυμεί, δια ζώσης την επόμενη μέρα ή οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

&

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΤΗN ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

MS TEAMS

Ρευστοδυναμικές μηχανές (Θ)

9/9/2020, 14:00

wwuyrpa 

Ρευστοδυναμικές μηχανές (Ε)

9/9/2020, 16:00

mp6cgnx

Μηχανική Ρευστών (Θ)

10/9/2020, 11:00

h193a0n

Μηχανική Ρευστών (Ε)

10/9/2020, 13:00

xud4sny

Συσκευές Θερμικών Διεργασιών

15/9/2020, 08:30

f0bqb1k