ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 - 6:55 μ.μ. -

Η εξέταση του εργαστηρίου, αύριο 8/7, θα ξενινήσει ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τη λήξη της εξέτασης

της θεωρίας.

ΘΕΩΡΙΑ: Εναρξη, 10 πμ, λήξη, 10 55 πμ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Εναρξη, 10 55 πμ, λήξη 11 20 πμ.