Εξέταση Προγραμματισμός ΙΙ (Θεωρία)
- Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 - 11:24 π.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

To μάθημα Προγραμματισμός ΙΙ (Θεωρία) θα εξεταστεί με χρήση e-class (UTH) και MS-TEAMS. To κύριο εργαλείο της εξέτασης θα είναι οι «Εργασίες» του e-class, όπου θα αναρτηθούν τα θέματα κατά την έναρξη της εξέτασης. Τα θέματα θα έχουν διαχωριστεί κατά ομάδες. Η ομάδα στην οποία θα ανήκει ο κάθε φοιτητής θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό μητρώου. Οι φοιτητές θα μπορούν να συμβουλεύονται σημειώσεις, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό. Οι απαντήσεις θα υποβάλλονται με τη μορφή αρχείου κειμένου (.doc, .txt κλπ) ή φωτογραφίας του γραπτού. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 30 λεπτά. Η πλατφόρμα MS-TEAMS θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης (απορίες κλπ). Ισχύει ο κωδικός MS-TEAMS που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.

Για λόγους διαχείρισης, καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν να δηλώσουν (άτυπα) τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 17/7 στην παρακάτω λίστα:

https://docs.google.com/document/d/1Xm4b4-LTTBu8KBA_ZeFcP5RbD8SuBFolj7FVCZjHc20/edit?usp=sharing

(ΠΧ: ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 7755)

 

Ο Διδάσκων,

Μιχάλης Σαβελώνας