Ψυχολογία Υγείας

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
- Σάββατο, 22 Αυγούστου 2020 - 10:17 π.μ. -

Η επαναληπτική εξέταση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο και ισχύουν το ίδιο θέμα και οι ίδιες οδηγίες.

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας 23 Σεπτέμβρη.

Καλή επιτυχία.