Ψυχολογία Υγείας

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 - 5:38 μ.μ. -

Αγαπητά μου παιδιά το μάθημα θα γίνεται στις ώρες που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα και με τον τρόπο που τις έχουμε συνδιαμορφώσει μέσω τηλεδιάσκεψης από το MS TEAM.