ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΑ Ι - Θεωρία
- Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 10:36 π.μ. -

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι (Θεωρία)

Τα μαθήματα στην Αιματολογία-Ι (Θ) αρχίζουν την Πέμπτη 4 Μαρτίου. Το μάθημα θα γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, κάθε Πέμπτη ώρα 12.00–15.00 στην ηλεκτρονική αίθουσα του TEAMS με κωδικό o4akk6a (Το πρώτο είναι όμικρον).

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα διδάσκεται για τελευταία φορά.

Όσοι χρωστούν το μάθημα να εγγραφούν και στο e-class (αν δεν έχοπυν εγγραφεί ήδη), προκειμένου να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις που θα βγαίνουν.

  Ο καθηγητής

   Χρήστος Ζηλίδης