ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - Ι (Θ)
- Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 - 7:29 μ.μ. -

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι - Θεωρία

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι (Θ) της εξεταστικής Ιανουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα,

την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, ώρα 14.00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο τεστ: Το πρώτο πολλαπλών επιλογών και το δεύτερο σύντομων απαντήσεων. Κάθε ένα θα έχει διάρκεια 30 λεπτών.

Για να δώσετε το πρώτο τεστ, κάνετε τα εξής:

  1. Μπαίνετε στη διεύθυνση: https://zilidis.testportal.net
  2. Βάζετε στο πεδίο “access code” τον κωδικό: hematol-1-21
  3. Πατάτε “Take the test”
  4. Συμπληρώνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και εξάμηνο σπουδών στα αντίστοιχα πεδία
  5. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να ξαναγυρίσετε σε προηγούμενες ερωτήσεις και να κάνετε διορθώσεις.
  6. Όταν τελειώσετε, πατάτε «Finish the test»
  7. Προσοχή: Πρέπει να υποβάλετε το test πριν τη λήξη του χρόνου, γιατί αλλιώς δεν το δεχθεί.
  8. Με την υποβολή, σας λέει κατευθείαν το ποσοστό ορθών απαντήσεων
  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσο δίνετε το τεστ, δεν επιτρέπεται να μετακινηθείτε σε άλλη ιστοσελίδα: Η εφαρμογή το θεωρεί «κλέψιμο», το ανιχνεύει και το καταγράφει. Σε επανάληψη, ακυρώνει αυτόματα το τεστ.

Όταν τελειώσετε το πρώτο τεστ, για να προχωρήσετε στο δεύτερο τεστ, θα επαναλάβετε τα ίδια με τα παραπάνω, βάζοντας απλώς στο βήμα 2 διαφορετικό κωδικό: hematol-2-21

Και εδώ ισχύουν τα ίδια όπως και στο πρώτο τεστ.

Καλή επιτυχία!

 

Ο καθηγητής

Χρήστος Ζηλίδης