ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Θ+Ε 20/06/2022 13:00-15:00
- Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 - 12:02 π.μ. -

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ13:00-15:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AUTOCAD (1oς ΟΡΟΦΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ)