Τεχνική Γεωλογία

Ανακοινώσεις

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)
- Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 - 1:35 μ.μ. -

Σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος παράδοσης των εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε) εκπνέει την Παρασκευή 20/01/2023.

 

Σούλης Θ. Γεώργιος

            ΕΔΙΠ