Τεχνική Γεωλογία

Ανακοινώσεις

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)
- Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 - 11:36 μ.μ. -

Σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος παράδοσης των εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε) εκπνέει την Τετάρτη 08/06/2022.

 

     Ο διδάσκων

Σούλης Θ. Γεώργιος

            ΕΔΙΠ