Τεχνική Γεωλογία

Ανακοινώσεις

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)
- Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 - 2:41 π.μ. -

Σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος παράδοσης των εργασιών στο μάθημα Τεχνική Γεωλογία (Ε) εκπνέει την Παρασκευή 28/01/2022.

 

     Ο διδάσκων

Σούλης Θ. Γεώργιος

            ΕΔΙΠ