Τεχνική Γεωλογία

Ανακοινώσεις

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)
- Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2024 - 6:49 μ.μ. -

Σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος παράδοσης των εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε) εκπνέει την Παρασκευή 09/02/2024

Γιώργος Θ. Σούλης

           ΕΔΙΠ