Τεχνική Γεωλογία

Ανακοινώσεις

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)
- Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - 4:08 μ.μ. -

Σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος παράδοσης των εργασιών στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε) εκπνέει την Παρασκευή 02/06/2023

Σούλης Θ. Γεώργιος

           ΕΔΙΠ