Εδαφομηχανική

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Ε)
- Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - 4:26 μ.μ. -

Η εξέταση στο μάθημα Εδαφομηχανική (Ε) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 07/06/2023 στις 9:00 στην αίθουσα του εργαστηρίου οπλισμένου σκυροδέματος.

 

Σούλης Θ. Γεώργιος

            ΕΔΙΠ