ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ [10 -11- 12]
- Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 - 1:19 μ.μ. -

Σε ορισμένες ασκήσεις στα δεδομένα το όριο διαρροής του χάλυβα  των αγκυρίων  σΔ  είναι σε ΜΝ αντί Mpa.

Για την καλαίσθητη εικόνα των διαγραμματων σας προτείνουμε να εφαρμόσετε τις κλίμακες των αξόνων όπως είναι στα υποδείγματα.