ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 - 11:03 π.μ. -

Καλούνται οι φοιτητές που υπέβαλλαν τις εργασίες εμπρόθεσμα για υποχρεωτική προφορική εξέταση επί των εργασιών την Τετάρτη 31/01/2024 στις 13:00μμ στην άιθουσα Τοπογραφίας (πρώτος όροφος)