Βιολογία (Ε+Θ)

Ανακοινώσεις

Αναβολή εξέτασης εργαστηρίου Βιολογίας για το ΠΣ Διατροφής-Διαιτολογίας
- Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 - 3:18 π.μ. -

Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια της εξέτασης του εργαστηρίου Βιολογίας στις 18/6/2021. Η νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης του εργαστηρίου είναι 23/6/2021, 8:40-8:50