Εξέταση Φεβρουαρίου 2024 (Θ+ΑΠ)
- Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 - 6:34 μ.μ. -
Εξέταση Φεβρουαρίου 2024 (Θ+ΑΠ)

Θα σας ανακοινωθεί προς το τέλος της εξεταστικής ημέρα, ώρα και τρόπος εξέτασης μέσω MS-Teams