Εξέταση Ioυνίου 2023
- Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 - 10:34 π.μ. -

Η εξέταση Ιουνίου 2023 θα γίνει μέσω Ms-Teams την τρίτη 04/07/23 19:00-21:00

MSTeams: Αντ/φής Προγ/σμός Ι & ΙΙ (Java + C#)

Ο κωδικός σύνδεσης είναι: or5thr8