ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Ανακοινώσεις

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
- Τρίτη, 3 Μαΐου 2022 - 7:20 μ.μ. -

Αγαπητές και αγαπητοί!

Όπως συζητήσαμε και στο σημερινό μάθημα (3.05.22) η εργασία έχει καταληκτική ημερομηνία 29 Μαϊου 2022. ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD. OXI PDF!

Tο όνομα του αρχείου σας θα είναι ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ.doc/docx και θα την αναρτήσετε εδώ στην eclass στις Εργασίες.

Το θέμα σας μπορεί να είναι από τις έννοιες που συζητήσαμε και θα συζητήσουμε στο μάθημα του εαρινού εξαμήνου και θα περιλαμβάνει και τη Γεωμετρία και τις μετρήσεις μεγεθών που θα ολοκληρώσουμε μέσα στο Μάιο.

Η βαθμολογία της εργασίας είναι 0, 0,5 και 1 όπως και στην εργασία του χειμερινού εξαμήνου. Ειδικότερα:

0 η εργασία που θα είναι τετριμμένη με γενική θεματολογία, δικής σας εμπνεύσεως προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και όχι των αναλυτικών προγραμμάτων που συζητούμε στα μαθήματα, προτεινόμενα διδακτικά μέσα που δεν σχετίζονται με το θέμα  και απλή αντιγραφή προβλημάτων

0,5 η εργασία που έχει εστιασμένο θέμα, σωστά τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιορισμένα διδακτικά μέσα και όχι όλα όσα προτείνονται, χωρίς δική σας πρόταση ενός διδακτικού μέσου, δείχνει όμως προσωπική προσπάθεια στη παρουσίαση των προβλημάτων.
1 η εργασία που εκτός από την πληρότητα των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και της θεματολογίας δείχνει "έμπνευση-ψάξιμο" και προσωπική προσπάθεια στις προτάσεις των διδακτικών μέσων και των προτεινόμενων  προβλημάτων.

Στο πρότυπο της εργασίας υπάρχουν κάποιες προσθήκες και επεξηγήσεις που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας.