ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 5 2020
- Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 - 9:38 π.μ. -

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

 

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάσεων των εργασιών του μαθήματος παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την σύνταξη της SWOT analysis και ειδικότερα με τις 2 ενότητες 'Ευκαιρίες' και 'Απειλές'.

Τα στοιχεία που εντάσσονται στις ενότητες αυτές προέρχονται από το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον και ΟΧΙ από την περιοχή μελέτης. Πρόκειται για θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι κάποιος έξω από 'εμάς'. Συνεπώς δεν ταιριάζουν εκφράσεις του τύπου 'ευκαιρία για..' που προφανώς αποτελούν αντικείμενα που θα έπρεπε να προταθούν να γίνουν, οπότε η θέση τους είναι στις Προτάσεις της μελέτης.

Στο eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί και σχετική παρουσίαση του Δ. Καλλιώρα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΤΜΧΠΠΑ.