Κωδικός για το μάθημα στο MSteams: f16k0de
- Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 - 10:58 π.μ. -

Σας στέλνω τον κωδικό του μαθήματος Ταλανώσεις και Δυναμική Μηχανών στο MSteams:

f16k0de

 

Κώστας Παπαδημητρίου