Τελική εξέταση μαθήματος (Παρ. 3/2/2023, 8:45πμ)
- Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 - 10:09 π.μ. -

Κατά την εξέταση, οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε βοήθημα κρίνουν σκόπιμο (σημειώσεις, βιβλία, ασκήσεις κλπ).

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξεταστούν γραπτά, όπως και οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν και προφορικά με βάση το γραπτό τους. Για την προφορική εξέταση, οι φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Α-Κ θα προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα την ίδια ημέρα στις 1μμ, και οι φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Λ-Ω στις 1:45μμ.