ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» Διορθωμένος κωδικός μαθήματος
- Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021 - 3:35 μ.μ. -

Η εξέταση θα γίνει την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 (έναρξη 12 μ) διαδικτυακά με χρήση του MS-TEAMS. Ο κωδικός του μαθήματος στο MS-TEAMS (ώστε να γίνει κανείς αυτόματα δεκτός στην πλατφόρμα) είναι 9t3qhzt

Το γραπτό θα μετατραπεί σε ένα (ενιαίο) αρχείο pdf, και θα παραδοθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση bont@mie.uth.gr. Αν υπάρξει δυσκολία με την παραπάνω διεύθυνση,  θα αποστείλετε το αρχείο pdf στη διεύθυνση bontozoglou@gmail.com. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το μήνυμα θα έχει ως θέμα ΦΔ_ΕξέτασηΣεπτεμβρίου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάρτηση θεμάτων: 12:00 μ μέσω μηνύματος προς όλους στο MS-TEAMS.

Διευκρινίσεις: 12:00 – 12:05 (μέσω MS-Teams)

Διάρκεια επεξεργασίας: 2,5 ώρες (12:05 – 14:35)

Επιπλέον χρόνος μετατροπής σε pdf και αποστολής: 25 λεπτά (14:35-15:00)

 

ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15:00 μμ

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου προβλήματος, επικοινωνήστε αμέσως με τον διδάσκοντα στο κινητό 694 8892600.