ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 17/2
- Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 - 12:01 μ.μ. -

Ο διδάσκων θα είναι διαθέσιμος για ερωτήσεις και διευκρινίσεις, στην πλατφόρμα MS-TEAMS του μαθήματος,

Δευτέρα 15/2 από τις 11πμ έως τις 12μ και

Τρίτη 16/2 από τις 12μ έως τις 1μμ