ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»
- Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 - 7:18 μ.μ. -

Η εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 (έναρξη 8:45 πμ) διαδικτυακά με χρήση του MS-TEAMS. Ο κωδικός του μαθήματος στο MS-TEAMS (ώστε να γίνει κανείς αυτόματα δεκτός στην πλατφόρμα) είναι 9t3qhzt

Τα γραπτά θα παραδοθούν στο ECLASS του μαθήματος (στη θέση "Εργασίες"), αφού πρώτα μετατραπούν σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Αν υπάρξει δυσκολία με την ανάρτηση των γραπτών στο ECLASS, θα αποστείλετε το αρχείο pdf με email στη διεύθυνση bont@mie.uth.gr

Θέμα μηνύματος: ΦΔ_ΤελικήΕξέταση2021

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάρτηση θεμάτων: 8:45 πμ μέσω μηνύματος προς όλους στο MS-TEAMS.

Ανάγνωση θεμάτων-διευκρινίσεις: 8:50 πμ – 9:00 πμ (μέσω MS-Teams)

Διάρκεια επεξεργασίας2,5 ώρες (9:00 πμ - 11:30 πμ)

Επιπλέον χρόνος μετατροπής σε pdf και αποστολής: 30 λεπτά (11:30 πμ - 12 μ)

 

ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12 Μ

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου προβλήματος, επικοινωνήστε αμέσως με τον διδάσκοντα στο κινητό 694 8892600.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο διδάσκων θα είναι διαθέσιμος για ερωτήσεις και διευκρινίσεις, στην πλατφόρμα MS-TEAMS του μαθήματος, την Παρασκευή 12/2 και τη Δευτέρα 15/2 από τις 11πμ έως τις 1μμ.