ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
- Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 - 8:58 μ.μ. -

Η παράδοση της Τρίτης, 1/3, αναβάλλεται λόγω έκτακτης απουσίας του διδάσκοντα εκτός Βόλου. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με την τάξη.