ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ»
- Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 - 2:10 μ.μ. -

Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 (έναρξη 8:45 πμ) διαδικτυακά με χρήση του MS-TEAMS. Ο κωδικός του μαθήματος στο MS-TEAMS (ώστε να γίνει κανείς αυτόματα δεκτός στην πλατφόρμα) είναι k82tbux

 

Τα γραπτά θα παραδοθούν στο ECLASS του μαθήματος, αφού πρώτα μετατραπούν σε ένα (ενιαίο) αρχείο pdf. Αν υπάρξει δυσκολία με την ανάρτηση των γραπτών στο ECLASS, θα αποστείλετε το αρχείο pdf με email στη διεύθυνση bont@mie.uth.gr

(Θέμα μηνύματος: ΣΘΔ_ΤελικήΕξέτασηΣεπτεμβρίου)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάρτηση θεμάτων: 8:45 πμ μέσω μηνύματος προς όλους στο MS-TEAMS.

Ανάγνωση θεμάτων-διευκρινίσεις: 8:50 πμ – 9:00 πμ (μέσω MS-Teams)

Διάρκεια επεξεργασίας: 2,5 ώρες (9:00 πμ - 11:30 πμ)

Επιπλέον χρόνος μετατροπής σε pdf και αποστολής: 30 λεπτά (11:30 πμ - 12 μ)

 

ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12 Μ

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου προβλήματος, επικοινωνήστε αμέσως με τον διδάσκοντα στο κινητό 694 8892600.