ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΤΡΙΤΗ 9/6 8:45 ΠΜ
- Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 - 11:22 π.μ. -

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω του eclass την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020. Το πρώτο μισάωρο της εξέτασης θα έχουμε σύνδεση στο MS-Teams για ανάγνωση των θεμάτων και διευκρινιστικές ερωτήσεις.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάρτηση θεμάτων: 8:45 πμ στο μενού ΕΡΓΑΣΙΕΣ του eclass.

Ανάγνωση θεμάτων: 8:50 πμ – 9:00 πμ (μέσω MS-Teams)

Διάρκεια επεξεργασίας: 2,5 ώρες (9:00 πμ - 11:30 πμ)

Επιπλέον χρόνος μετατροπής σε pdf και αποστολής: 30 λεπτά (11:30 πμ - 12:00 μ)

 ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12:00 Μ

 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αν υπάρξει δυσκολία με την ανάρτηση των λύσεων στο eclass, θα στείλετε το αρχείο με email στη διεύθυνση bont@mie.uth.gr (Θέμα μηνύματος: ΣΘΔ_ΤελικήΕξέταση)

Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής των θεμάτων από το eclass (πχ λόγω διακοπής σύνδεσης internet) ή οποιουδήποτε άλλου απρόβλεπτου προβλήματος, επικοινωνήστε αμέσως με τον διδάσκοντα στο κινητό 694 8892600