Οργάνωση Λειτουργία Επαγγελματικής Κουζίνας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων και έχει Εργαστηριακό μέρος και Θεωρητικό μέρος.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαστηριακών θέσεων, εγγράφονται στο μάθημα κατά προτεραιότητα οι φοιτητές των τουριστικών επιχειρήσεων και μόνο αν υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτοί (μετά από έγκριση του διδάσκοντα) και φοιτητές της κατεύθυνσης διοίκησης επιχειρήσεων.

Ημερολόγιο