Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ

ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις αρχές και τις θεωρίες που αποτελούν την βάση της λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού προγραμμάτων μάρκετινγκ. Η στρατηγική μάρκετινγκ βασίζεται στις αρχές του μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στην θεώρηση των στρατηγικών συνιστωσών που καθορίζουν αποφάσεις για κάθε νέο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ.

Στο πεδίο έγγραφα θα βρείτε το πλήρες περίγραμμα του μαθήματος