ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, dimoschris@uth.gr

Περιγραφή

Η main courante είναι ένα σύστημα παρακολούθησης των λογαριασμών των πελατών ενός ξενοδοχείου. Αφορά τους πελάτες, που παραμένουν στο ξενοδοχείο και δεν έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί των παρόλο που έχουν κάνει ήδη καταναλώσεις.

Το μάθημα Τήρηση Λογαριασμών Πελατών είναι μια σημαντική και απαραίτητη εργασία, που σκοπό έχει την καταχώρηση και τον έλεγχο των οικονομικών κινήσεων των πελατών και των πρακτορείων, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ξενοδοχείου.  Την ορολογία, που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου.  Επίσης, παρέχει δικλίδες ασφαλείας στις κινήσεις του ταμείου και στα υπόλοιπα πελατών-προμηθευτών, ενημέρωση της διοίκησης με οικονομικές αναφορές.

Οι σπουδαστές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της Τήρησης Λογαριασμών Πελατών, οι οποίες είναι:

  1.  άνοιγμα λογαριασμών 
  2. διατήρηση λογαριασμών
  3. καταχώρηση χρεωστικών & πιστωτικών εγγραφών στους λογαριασμούς των πελατών
  4. τη μεταφορά, τακτοποίηση & το κλείσιμο των λογαριασμών
  5. τον έλεγχο της main courante & το κ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο