ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. Επιδιώκεται η κατανόηση του ρόλου του Management στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύστημα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο πεδίο έγγραφα θα βρείτε πλήρη περιγραφή του μαθήματος