ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές/στριες τις απαραίτητες γνώσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, τμήμα το οποίο θεωρείται ο εγκέφαλος της ξενοδοχειακής μονάδας και σ’ αυτό στηρίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό η εύρυθμη λειτουργία της.

Ημερολόγιο