Διαχείριση Σχολικής Τάξης

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Περιγραφή

Το μάθημα διαχείριση της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται στους/στις φοιτητές/τριες του δευτέρου επιπέδου της Σχολικής Πρακτικής (ΣΠΑ ΙΙ). Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης μιας τάξης δημοτικού σχολείου. Το μάθημα ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της σχολικής πρακτικής ΙΙ για να παρέχει στον/ην εκπαιδευόμενο/η δάσκαλο/δασκάλα τεχνικές τις οποίες ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών του/της. Στο μάθημα γίνεται συνδιασμός θεωρίας με την πράξη μέσω πραγματικών παραδειγμάτων/προβλημάτων που οι ίδιοι οι φοιτητές/φοιτήτριες φέρνουν στο μάθημα από την εμπλοκή τους στη διδασκαλία. Ο ρόλος μου, ως διδάσκουσα, είναι να βοηθήσω τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, το δικό τους ρόλο σε αυτό, και την επιλογή κατάλληλων τεχνικών για την επίλυσή του, κάνοντας χρήση των αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων από τη βιβλιογραφία. Το μάθη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο