ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι

ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

Ερωτήματα που αφορούν στο "πώς" της οργάνωσης της παιδαγωγικής τάξης, εντός του σχολικού χώρου και της σχολικής αίθουσας, καθώς και στις επιπτώσεις αυτής της οργάνωσης, εν είδη δυνατοτήτων και περιορισμών συμμετοχής των μαθητριών/μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, βρίσκονται στο επίκεντρο του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

Να είναι σε θέση να αξιοποιούν θεωρητικές γνώσεις από τα πεδία της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής με στόχο το σχεδιασμό συστηματικών παρατηρήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σχολικής τάξης.

Να είναι σε θέση να συλλέγουν συστηματικά και εστιασμένα παρατηρήσεις που αφορούν στην οργάνωση της κουλτούρας ενός σχολείου και στο παιδαγωγικό-διδακτικό περιβάλλον της σχολικής τάξης.

Να είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να αξιολογούν με θεωρητικά τεκμηριωμένο τρόπο ευρήματα παρατηρήσεων που αφορούν στα αποτελέσματα  παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών στο δημοτικό σχολείο.

Να έχουν κατανοήσει, στη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο