ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη:

α) στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ιστορική επιστήμη (λ.χ. η σχέση ιστορίας - ιστοριογραφίας, ο ιστορικός χρόνος, οι ιστορικές πηγές,, το ιστορικό γεγονός, η ιστορική γνώση, η ιστορική αφήγηση κλπ.) και

β) στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τους πολλαπλούς τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας στο σχολείο μέσω της αφήγησης, των εννοιολογικών χαρτών, των ιστορικών πηγών, των διαγραμμάτων, των εικόνων, των γελοιογραφιών, των ιστορικών αντικειμένων, των μυθιστορημάτων, της μουσικής, του κινηματογράφου, της δραματοποίησης, κλπ., στο πλάισιο μιας πολυτροπικής προσέγγισης του μαθήματος της ιστορίας.