Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση

ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Περιγραφή

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη και στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

Κωδικος Μαθήματος στο MsTeams aq9888q

Κωδικός μαθήματος: ΑΥ2
Τύπος μαθήματος: Υ
Μονάδες ECTS: 7.5


Υπεύθυνος μαθήματος: Βασίλειος Κόλλιας,  Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης υποστηριζόμενα από ΤΠΕ)

 

Διδάσκοντες:

Κόλλιας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης υποστηριζόμενα από ΤΠΕ)

Παρασκευάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Σημάτων, Ευρυζωνικά Δίτκυα και Τηλεματικές Υπηρεσίες)

Τέκος Γεώργιος, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση)

 

ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ

 • Να γνωρίζουν τους στόχους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τη
Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Δεξιότητες βιβλιοθήκης και υποστήριξη της έρευνας μέσω των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης
 2. Ιστορική και κριτική προσέγγιση της ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 3. Θεωρίες σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων μάθησης που υποστηρίζονται απο ΤΠΕ
 4. Παραδείγματα λογισμικών που στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διοίκηση της εκπαίδευσης
 5. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική & ΤΠΕ
 6. Διοικητικές και οργανωτικές προκλήσεις στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην Ελλάδα
 7. Μοντέλα Μεικτής Μάθησης
 8. Το μοντέλο TPACK
 9. Ψηφιακές δεξιότητες
 10. Αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων
 11. Ηλεκτρονική μάθηση
 12. Συνεργατικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση 
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να γνωρίζουν τους στόχους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα χρήσης των ΤΠΕ σε ένα περιβάλλον μάθησης στο οποίο έχουν αυτές ενταχθεί χρησιμοποιόντας θεωρίες μάθησης
 • Να διακρίνουν τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και να αναγνωρίζουν τον ρόλο του στελέχους της εκπαίδευσης στην ποιοτική χρήση των νέων τεχνολογιων.
 • Να αναγνωρίζουν τις διοικητικές προκλήσεις που συνεπάγεται, για τον διευθυντή του σχολείου, η προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Να είναι ενήμεροι ζητημάτων που εμφανίζονται κατα την συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικών δεδομένων σε μεγάλη κλιμακα
 • Να αναλύσουν την επίδραση των νέων τεχνολογιών στις κοινότητες μάθησης, τη δημιουργία, τις λειτουργίες τους, την ανάπτυξή τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά θεωρητικά εργαλεία.
 • Να γνωρίζουν τις αρχές της ηλεκτρονικής και της μεικτής μάθησης
 • Να γνωρίζουν ποιές ειναι οι ψηφιακές δεξιότητες και πώς μπορούν να προωθηθούν
 • Να γνωρίζουν το μοντέλο TPACK και πώς μπορει να υποστηρίξει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
 • Να ειναι ενήμεροι για τις υπηρεσίες του ελληνικού σχολικού δικτύου
 
Διδάσκοντες

Υπεύθυνος μαθήματος: Βασίλειος Κόλλιας,  Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό ΑντικείμενοΦυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης υποστηριζόμενα από ΤΠΕ)

 

Διδάσκοντες:

Κόλλιας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό ΑντικείμενοΦυσική και Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης υποστηριζόμενα από ΤΠΕ)

Παρασκευάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Σημάτων, Ευρυζωνικά Δίτκυα και Τηλεματικές Υπηρεσίες)

Τέκος Γεώργιος, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση)

Ενότητες

Εισαγωγη

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Χρήση των ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική - Μεικτή Μάθηση

ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία- Δεξιότητες του 21ου αιώνα- Εμπόδια ποιοτικής ένταξης

Το μοντέλο TPACK στην εκπαιδευση των εκπαιδευτικών

Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων

Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση της εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικη μαθηση

Οι συνεργατικές υπηρεσίες του διαδικτύου στην Εκπαίδευση

Ημερολόγιο