ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

Αντικείμενο & Σκοπός

Το μάθημα αποσκοπεί σε μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και εργαλεία της Αστικής Σύνθεσης και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει μια εισαγωγή σε ζητήματα του αστικού χώρου, της σύνθετης και πολυδιάστατης φύσης των πόλεων μέσα από συνθετικές αναζητήσεις και προβληματισμούς. Αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη της αντίληψης και χωρικού σχεδίου από το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης του προηγούμενου εξαμήνου.

Στόχος του μαθήματος είναι να συμβάλει στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με τη μορφολογία των σύγχρονων πόλεων και αστικών περιοχών, καθώς και να δοκιμάσει τις συνθετικές ικανότητές τους στο φυσικό σχεδιασμό του αστικού χώρου σε μικρή κλίμακα (συνήθως μιας περιοχής ή γειτονιάς). Πρόσθετα σε αυτο, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες του πράσινου αστικού σχεδιασμού και των παραμέτρων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού του αστικού χώρου.  

Το αντικείμενο του μαθήματος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επικεντρώνεται στον ανασχεδιασμό

Περισσότερα  

Ημερολόγιο