ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Περιγραφή

Αντικείμενο & Σκοπός

Το μάθημα αποσκοπεί σε μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και εργαλεία Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης σε μικρής κλίμακας αστικής περιοχής επιπέδου γειτονιάς (βασική αρχιτεκτονική μελέτη). Η συνθετική εργασία αποσκοπεί στη διαχείριση βασικών ζητημάτων σχεδιασμού όπως αναγνώριση χώρου (αντίληψη και ανάλυση χωρικών δεδομένων - παράμετροι κοινωνικοί, ιστορικοί, πολιτισμικοί και περιβαλλοντικοί), βασικοί όροι δόμησης (πολεοδομικά δεδομένα περιοχής), χωροθέτηση κτιρίων και σύνθεση όγκων, χρήσεων και λειτουργιών ως βασικό χώρο διαβίωσης κατοικίας.

 

Δομή

Το τρίωρο μάθημα αποτελείται από δυο σκέλη, (α) το θεωρητικό, διάρκειας μιας ώρας, και (β) το εργαστηριακό - σχεδιαστικό, διάρκειας δυο ωρών. Το θεωρητικό περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων εισαγωγικών της έννοιας και του αντικειμένου της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. 

Οι διαλέξεις επίσης αντιπροσωπεύουν ένα υποστηρικτικό και ενισχυτικό υλικό ανάπτυξης της ατομικής εργασίας (εργαστηριακό - σχεδιαστικό σκέλος), επικεντρώνοντας σε ζητήματα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο